LHKPN

LHKPN 2021

Link :  MONEV LHKPN

N0

NAMA

JABATAN

STATUS

1 NYOMAN GEDE WIRYA,S.H., M.H. KETUA BARU Sudah Lapor 
2 H. AHMAD SHALIHIN, S.H., M.H.  WAKIL KETUA BARU Sudah Lapor 
3 SUTOYO, SH. M.Hum KETUA LAMA Sudah Lapor
4 Dr. HERDI AGUSTEN, S.H., M.Hum. WAKIL KETUA LAMA Sudah Lapor 
5 SIMPLISIUS DONATUS, S.H. HAKIM Sudah Lapor 
6 SUCIPTO, S.H., M.H. HAKIM Sudah Lapor 
7 ABSORO, S.H. HAKIM Sudah Lapor
8 H. JAHURI EFFENDI, S.H. HAKIM Sudah Lapor 
9 SUGIYANTO, S.H., M.Hum. HAKIM Sudah Lapor 
10 BAMBANG KUSMUNANDAR, S.H., M.H. HAKIM Sudah Lapor 
11 SINUNG HERMAWAN, S.H., M.H. HAKIM Sudah Lapor  
12 RAMLAN, S.H., M.H. HAKIM Sudah Lapor
13 SURYA YULIE HARTANTI, S.H., M.H HAKIM   Sudah Lapor
14 SUPENO, S.H., M.Hum. HAKIM  Sudah Lapor 
15 H.BADRUN ZAINI, S.H., M.H. HAKIM  Sudah Lapor 
16 RIYADI SUNINDYO FLORENTINUS, SH. HAKIM   Sudah Lapor
17 WIWIK DWI WISNUNINGDYAH, S.H.,M.H HAKIM  Sudah Lapor 
18 SYAMSUL EDY, S.H., M.Hum. HAKIM  Sudah Lapor 
19 ENDANG SRIASTININGM WILUDJENG, S.H. HAKIM  Sudah Lapor 
20 KURNIA YANI DARMONO, S.H., M.Hum. HAKIM  Sudah Lapor 
21 PURNOMO AMIN TJAHJO, S.H., M.H. HAKIM  Sudah Lapor 
22 FRANSISKUS ARKADEUS RUWE, SH.,MH HAKIM  Sudah Lapor 
23 AHMAD YASIN, S.H., M.H. HAKIM  Sudah Lapor 
24 MAROLOP SIMAMORA, S,H., M.H. HAKIM  Sudah Lapor 
25 DJONI WITANTO, S.H.,M.H. HAKIM  Sudah Lapor 
26 ALBERTUS USADA, S.D., M.H HAKIM   Sudah Lapor
27 SUKRI SULIMIN, S.H HAKIM Sudah Lapor
28 PASTI TARIGAN, S.H HAKIM Sudah Lapor
29 PARTAHI TULUS HUTAPEA, S.H., M.H.  HAKIM  Sudah Lapor
30 ERMA SUHARTI, S.H., M.H.  HAKIM Sudah Lapor
31 JAMALUDDIN SAMOSIR, S.H., M.H.  HAKIM Sudah Lapor 
32 H.MASDU, S.H., M.Hum. HAKIM TINGGI ADHOC Sudah Lapor 
33 DEDI RUSWNDI, S.H., M.H.  HAKIM TINGGI ADHOC Sudah Lapor 
34 Drs.JUNAEDI, S.H., M.H. PANITERA  Sudah Lapor 
35 H.MURTAJI,. S.E., S.H.,M.H. SEKRETARIS  Sudah Lapor 
36 ZULKIFLI LUBIS, S.H. PANITERA PENGGANTI  Sudah Lapor 
37 Hj.NURHAYATI, S.H. PANMUD TIPIKOR   Sudah Lapor
38 HARIADI, S.H. PANITERA PENGGANTI  Sudah Lapor 
39 Dra.HAMDIAH KABAG PERENCANA & KEPEGAWAIAN  Sudah Lapor 
40 Drs.GUSTI TAUFIK, S.H. PANMUD PIDANA Sudah Lapor 
41 HALIFAH, S.H. PANMUD PERDATA Sudah Lapor 
42 RINA SARWINDAH SANTOSO, S.H. PANITERA PENGGANTI  Sudah Lapor 
43 FAHRUL AZAMI, S.H. PANITERA PENGGANTI   Sudah Lapor 
44 ABDUL HADI, S.H. PANMUD HUKUM  Sudah Lapor 
45 HOTMA SITUNGKIR, S.H PANITERA PENGGANTI   Sudah Lapor 
46 TRICK BRIANI IDUNG MALEH, S.H PANITERA PENGGANTI  Sudah Lapor 
47 Hj.ZAIDAR ROHAINI, S.H. PANITERA PENGGANTI  Sudah Lapor
48 MARLISYE PANDIN, S.H. PANITERA PENGGANTI  Sudah Lapor
49 MARSINTARAYA H., S.H. PANITERA PENGGANTI  Sudah Lapor 
50 LILIK SETIAWATI, S.H. PANITERA PENGGANTI  Sudah Lapor 
51 ANDRIE ZULKARNAEN, S.H. PANITERA PENGGANTI  Sudah Lapor 
52 RINA UTAMI DEWI, S.E. KASUBAG KEUANGAN & PELAPORAN Sudah Lapor
53 EMY FEBRIYANTI PRANATA KEUANGAN APBN Sudah Lapor