Kepaniteraan Perdata

TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPANITERAAN PERDATA

 1. Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata.
 2. Dalam melaksanakan tugasnya, Panitera Muda Perdata menyelenggarakan fungsi:
  • pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara banding;
  • pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata
  • pelaksanaan registrasi perkara banding;
  • pelaksanaan registrasi perkara perdata;
  • pelaksanaan distribusi perkara banding yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi;
  • pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi;
  • pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
  • pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;
  • pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
  • pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum;
  • pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;
  • pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.