Kepaniteraan Hukum

TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPANITERAAN HUKUM

  1. Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, hubungan masyarakat, penataan arsip perkara serta pelaporan.
  2. Dalam melaksanakan tugas, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi:
  • pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
  • pelaksanaan penyajian statistik perkara;
  • pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
  • pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
  • pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara,
  • pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
  • pelaksanaan penghimpunan pengaduan dan pelayanan masyarakat, dan;
  • pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.